1. Điều kiện hoàn trả

Sản phẩm chỉ được đổi trả khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Thời gian đổi trả trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng.
  • Sản phẩm đổi trả/hoàn hàng phải còn đầy đủ hộp, giấy tờ và chưa qua sử dụng.
  • Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, móp, bể vỡ…
  • Quý khách sẽ chịu trách nhiệm và chi phí phát sinh như vận chuyển, đóng gói, thu hộ tiền và chi phí liên lạc…

2. Phương thức hoàn trả

  • Sau khi nhận hàng, quý khách hàng cần kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi ký nhận biên bản giao nhận. Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề gì về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0393883692 để được hỗ trợ.
  • Đối với mua hàng online, chúng tôi sẽ thỏa thuận với khách hàng về thời gian và cách thức đổi trả, hoàn tiền sản phẩm. Quá trình đổi trả, hoàn tiền sẽ được tiến hành sau khi chúng tôi tiếp nhận lại sản phẩm và thực hiện kiểm tra. Sản phẩm đổi trả, hoàn hàng phải còn đầy đủ hộp, giấy và chưa qua sử dụng, sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị rách, móp, bể vỡ… Khách hàng sẽ phải chịu chi phí phát sinh: vận chuyển, đóng gói, thu hộ tiền, chi phí liên lạc…
  • Chúng tôi cam kết sẽ tiến hành vận chuyển sản phẩm thay thế đến cho khách hàng nếu sản phẩm đáp ứng được điều kiện hoàn trả, hoặc hoàn tiền theo yêu cầu của khách hàng. Quý khách hàng sẽ được thông báo về quá trình xử lý yêu cầu của mình trong thời gian sớm nhất.